Onze webshop maakt gebruik van cookies om alle toepassingen te kunnen gebruiken. Door onze webshop te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Meer infoToestaan

Privacyverklaring

1. Algemeen

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.
Deze privacyverklaring gaat uit van laluna.be gevestigd te Gent, Sint-Niklaasstraat 12, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0742107111.
Deze privacyverklaring informeert u over hoe laluna.be, in het kader van de activiteiten die ze organiseert, uw persoonsgegevens verzamelt en beheert.
Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen jouw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt meegedeeld.

Gegevens die je aan ons geeft 

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Het gaat onder meer over je naam, adres, ..... (gelieve verder aan te vullen maar wel niet limitatief opsommen).

Via de website

Indien dit niet van toepassing is mag dit worden weggelaten We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt.
Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website die naar ons heeft doorverwezen.
Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en interesses.
Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.
Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt.

3. Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om u onze diensten te kunnen aanbieden. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels.

Communicatie versturen naar jou 

We kunnen je communicaties versturen die belangrijk zijn in het kader van de samenwerking.
We gebruiken jouw gegevens ook om je via e-mail de juiste informatie te sturen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Enkel laluna.be heeft toegang tot jouw gegevens en zal jouw gegevens nooit verkopen.
Hiernaast kan laluna.be beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) jouw gegevens. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven.
In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

Hoe dan ook zal laluna.be jouw gegevens nooit verkopen.

5. Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard.
In alle gevallen worden jouw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig in het kader van de door ons geleverde diensten.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.
Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers.
Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, enzovoort.
Laluna.be hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren en zullen we jou een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart vragen.
Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.
Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op info@laluna.be. Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

9. Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 2 manieren:

  • Schrijf hem een brief op het adres Sint-Niklaasstraat 12 9000 GENT
  • Schrijf hem een e-mail via: info@laluna.be

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.
Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 16 december 2020.